ČeskyČesky

2D čárové kódy aneb QR kódy v digitálním tisku

Tento pojem asi nemusíme příliš představovat, neboť v polygrafii se čárový kód v podobě tzv. 1D vyskytuje už velmi dlouhou dobu. Jde o všeobecně známé EAN kódy, které se v největší míře používají na označení výrobků a následně jejich snadnému markování u pokladny. Kromě tohoto nejznámějšího způsobu se používají také k označení v poštovních a kurýrních službách, k označování součástek, publikací apod. Prostřednictvím 1D kódu se uloží informace, která se dá velmi jednoduše načíst pomocí čtečky. Tyto kódy, jak jsme uvedli, mají širokou škálu uplatnění, mají ovšem i svá omezení. Nesou velmi malé množství informací a ty jsou navíc kódovány pouze v jednom směru zápisu.

Jako logický evoluční krok se tedy objevily 2D čárové kódy. Ty na rozdíl od první skupiny informaci kódují v obou směrech zápisu současně. Získáme tak matici bodů, do které je uložen vzor, který slouží ke kódování zapsaných informací. Mají tedy schopnost nést na stejně velké ploše v porovnání s 1D čárovými kódy podstatně více informací; jsou také daleko odolnější proti poškození (dá se částečně nebo úplně rekonstruovat informace pouze z části původního kódu). Lze tedy kódovat až několik tisíc znaků a díky odolnosti proti chybám je umístit například na nerovný povrch. Kód nemusí být prezentován pouze jako shluk bodů, ale je možné jej umístit například na velkoplošný tisk jako součást grafického motivu, skupiny znaků či fotografie. Může být použit také jako miniaturní značení.

Dnes se 2D čárové kódy používají zejména pro:

 • webové odkazy
 • adresy
 • popisky služeb a zboží
 • popis součástek
 • dopravní informace
 • obsahy vyplněných formulářů apod.

K vytvoření 2D kódu potřebujeme speciální software, tisknout je ale lze všemi běžnými tiskovými technikami. Ke čtení je možné kromě čteček použít také mobilní telefony, které umožňují rozpoznat tento kód ve fotografii.

Zajímavou možností je využití 2D čárového kódu v kombinaci s PDF formuláři. Do nich je možné vložit tento kód, do kterého se zakódují údaje vložené do jiných polí daného formuláře. V tom případě se tak dají řešit situace, kdy je nutné fyzické podepsání formuláře a je vyžadován zpětný převod do jeho elektronické podoby (podepisování v terénu – pojistné smlouvy apod.). Pokud je vyplněn formulář s 2D kódem, který klient podepíše, lze pak data z papírové podoby kdykoliv převézt zpět do podoby elektronické. Stejné to je například i v případě formulářů pro úřady. Ty se dají stáhnout z internetu, vyplnit, vytisknout a předat jej úřadu, ten pak velmi jednoduše načte data z kódu a není třeba jeho duplicitní předávání jinými cestami.

Tagování pro mobilní zařízení

V současné době mají 2D kódy největší potenciál v případě mobilního tagování, neboli tagování pro využití v mobilních zařízeních. V tomto případě se tím rozumí načtení 2D kódu pomocí např. chytrých telefonů s digitálním fotoaparátem. Pokud má uživatel nainstalovaný odpovídající software (obvykle se jedná o aplikaci, která je uživateli dostupná zdarma), může tak vyvolat informace, které se ve 2D kódu nacházejí. Tiskoviny (reklamy, letáky, bannery apod.) se tak pro uživatele stávají podstatně zajímavějšími a získávají i v tištěné podobě interaktivitu. Může se do nich například uložit odkaz na stránky produktu či služby (object hyperlinking), a uživatel k nim má jednoduchý přístup. Tímto způsobem lze pak využít i například různé benefity (download obsahu zdarma, tapeta zdarma, slevy apod.). Poskytovatel pak získá například telefonní číslo, e-mailovou adresu pro účast v anketách a soutěžích apod. Dále je takto možné získat nekomerční informace, jako jsou turistické či dopravní informace, popis památek či exponátů apod. Různé může být také využití v oblasti personalizace. Uživatel se může 2D kódem identifikovat, nejvýznamnější využití je například na vizitkách. Kromě kontaktních údajů lze také uvést podrobný přehled služeb aj.

Využití v polygrafii

Pro zadavatele tiskových služeb je tento způsob prezentace velmi zajímavou možností, jak rozšířit a zatraktivnit stávající portfolio svých služeb. Kódy je možné tisknout pomocí stávající technologie, kromě softwaru tedy nejsou nutné jakékoliv investice (a řada softwarových nástrojů pro vytváření 2D kódů je poskytována zdarma). Lze tak s minimálními náklady na čas a finance vytvořit podstatně zajímavější tiskoviny spojené s kompletními nabídkami a informacemi pro koncového uživatele. Zásadním prostředkem jsou tedy 2D kódy zejména pro vydavatelství a reklamní agentury. Je to nová cesta, jak nabídnout své služby a produkty a přitom mít zpětnou vazbu.

Typy 2D kódů

QR kódy – tento typ vytvořila japonská společnost Denso-Wave a je uznán jako ISO standard. Je možné jeho bezplatné využití. Zkratka QR označuje „Quick Response“. Původně se využíval při označování součástek v automobilovém průmyslu, v současnosti se ale podstatně více využívá při mobilním tagování. Dovoluje uložit až 4296 znaků. Jeho další variantou je Micro QR Code. Princip tohoto kódu dovoluje spojení s obrazovým motivem (fotografie, grafika), aniž by došlo k ovlivnění informace, kterou kód nese. K jeho tvorbě lze využít celou řadu programů či webových služeb. Lze s ním například kódovat:

 • texty
 • webové odkazy
 • telefonní číslo
 • SMS zprávu
 • emailovou adresu
 • detailní kontakt – VCARD
 • událost – VCALENDAR
 • lokaci pomocí Google Maps
 • WiFi login
 • YouTube video
 • iTunes link, atd.

Tento typ kóduje také podporován v rámci služby Google PrintAds, kterou Google nabízí v rámci online inzertního systému AdWords v oblasti tištěných médií. V ČR tyto kódy používá například www.seznam.cz.

Příkladem je tento odkaz na náš firemní zápis u společnosti Seznam.cz:

Data Matrix – dalším typem často používaného kódu je Data Matrix. Ten je nejvíce využíván ve Spojených státech a také existuje jako ISO standart. Jeho užívání je možné zcela zdarma. Dovoluje kódovat až 2335 znaků. Umožňuje také zakódovat až 50 znaků do symbolu s velmi malou plochou (2-3 mm2), a jeho čitelnost je možná i při velmi malém kontrastu okolní plochy (20 %). V polygrafii bývá využíván zejména na tiskovinách, jako jsou štítky nebo dopisy. Používají se také v mobilním tagování (Nokia, Kaywa, Semacode) s odpovídajícím softwarem.

Existuje celá řada dalších typů 2D kódů, které se ale nevyužívají v takovém množství, jako dva výše uvedené. Příkladem může být tzv. BeeTaggs, kód ve tvaru včelího plástu určený především pro mobilní aplikace (u nás ho používá například časopis Strategie). V rámci tohoto kódu lze uvést text či logo. Dalším typem je Maxi Code s kódem ve tvaru „volského oka“. Tento typ kódu byl vytvořen UPS pro evidenci při přapravě a skladování, v současné době je uvolněn k volnému použití. Aztec Code je dalším typem, který se používá zejména pro označování jízdenek a letenek, dokumentů a průkazů totožnosti. Dále se využívá například PDF417, který kromě přenostu informace poskytuje také vázání symbolů, uživatelské nastavení rozměrů a užívá se také zejména pro označení poštovních zásilek a letenek. High Capacity Color Barcode je kód vyvíjený společností Microsoft, která využívá barvy a nabízí vyšší kapacitu zápisu, než všechny výše uvedené kódy. Jeho nasazení se předpokládá pro potisk DVD.
 XML Sitemap  |  RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

PROXIMA TISK, s.r.o.